News Kalendarz i wyniki Regulamin Załogi Współpraca Technika Kontakt

Regulamin

REGULAMIN PPP 470 "masters" 2018

wpisowe do całego cyklu PPP 50 zł od załogi - osobno wpisowe do każdych regat ustala organizator - info będzie na bieżąco podawane jak tylko będą pojawiały się zawiadomienia o regatach.

W regatach PPP zostaną sklasyfikowane jachty klasy 470
W cyklu PPP będą klasyfikowane załogi według następujących zasad:
Sklasyfikowana w cyklu PPP będzie każda załoga, która ukończy minimum jedne regaty eliminacyjne
W poszczególnych regatach załoga jachtu musi być stała. Możliwe są tylko zmiany załogi (z wyłączeniem sternika) z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego i większości Zawodników.
Wiek załogi
- bez ograniczeń wieku (nieaktywni zawodnicy-5 lat przerwy od ostatniego startu jako zawodnik)
Certyfikat jachtu , licencja zawodnicza:
- Posiadanie Certyfikatu jachtu oraz licencji zawodniczej PZŻ nie jest wymagane
Ubezpieczenie
-wszystkie załogi startujące w PPP 2018 winny posiadać aktualne ubezpieczenie OC –do regat nie zostaną dopuszczone załogi które nie są ubezpieczone.(Polisa do wglądu).

Instrukcja żeglugi
-Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeń w biurze regat każdego etapu.

Wiek jachtu –minimum 10 lat.

4. PRZEPISY

Regaty eliminacyjne zostaną rozegrane według:
Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF;
Zawiadomień o regatach i Instrukcji Żeglugi poszczególnych regat eliminacyjnych;

6. PUNKTACJA

Klasyfikacja generalna pucharu; PPP 2018 zdobędzie ta załoga , która uzbiera największą ilość punktów będącą sumą punktów z poszczególnych etapach PPP
Rozegrane zostaną 4 imprezy z cyklu PPP z czego przy uczestnictwie we wszystkich - jedna (najgorsza) zostanie odrzucona.

System przyznawania punktów.
Regaty danego etapu wyłonią trzy najlepsze załogi wg ogólnie przyjętych zasad przez organizatora. Organizator przyzna odpowiednio punkty wg zajętego miejsca w regatach:
1.Miejsce w etapie -20
2.Miejsce w etapie -18
3.Miejsce w etapie -15
4.Miejsce w etapie -12
5.Miejsce w etapie -10
6.Miejsce w etapie -9
7.Miejsce w etapie -8
8.Miejsce w etapie -7
9.Miejsce w etapie -6
10.Miejsce w etapie -5
11.i dalsze miejsce w Etapie 4

W przypadku nie rozegrania ani jednego wyścigu z powodu braku wiatru lub złych warunków pogodowych każda załoga uczestnicząca w Etapie otrzyma 5 punktów do klasyfikacji ogólnej PPP. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu przynajmniej jednego wyścigu w danym etapie pucharu. W przypadku remisu po trzecim etapie-o zwycięstwie decydować będą miejsca zajęte w poszczególnych regatach eliminacyjnych

Komandor- Robert Gabrysiak